KwaTalent wil verbinden

Verbindingen tussen de talenten van het individu of het team en de beoogde kwaliteiten van organisaties. KwaTalent zoekt naar de verbinding tussen Kwaliteit en Talent. In deze verbindingen liggen kansen voor duurzame ontwikkeling en verdieping voor jou, het team en de organisatie. KwaTalent zet daartoe verschillende begeleidingsmethoden in: coaching, training en advies.

MIJN METHODEN

Ik werk met de methoden coaching, training en advies die elkaar deels overlappen maar die ook onderscheidbaar zijn. In het centrum staat de mens. Coaching is met name individueel. Bij training gaat het meestal over een team, over groepen. In geval van advies is er een organisatie die mijn hulp inroept voor een bedrijfs- of personeelsprobleem. Maar de drie methoden kunnen ook samenhangen of naar elkaar verwijzen. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welk van de drie methoden in eerste instantie wordt ingezet.

In de coachgesprekken wordt duidelijk dat er ook problemen op de werkvloer zijn die verbonden zijn met de individuele coachvraag, bijvoorbeeld werkdruk en werkstress. Of met een tekort aan teamcompetenties, bijvoorbeeld adequate feedback.

Uit de teamtraining kunnen individuele coachvragen voortkomen, bijvoorbeeld verminderd werkplezier. Maar ook organisatorische ontwikkelingen, bijvoorbeeld problemen als gevolg van een aanstaande of slecht verlopen verhuizing.

In het adviseringsproces heeft meestal de leiding een vraag, bijvoorbeeld men wil meer weten over bijvoorbeeld de ontstane problemen op ‘de werkvloer’, op het teamniveau in relatie met de werkcontext en de leiding, met het elkaar geven van de opbouwende feedback, et cetera.

COACHING

Pas op de plaats om beter te kunnen springen

Pas op de plaats om beter te kunnen springen

Soms maak je een periode mee dat het vanzelfsprekende niet meer zo vanzelf spreekt.

TEAMTRAINING

Allemaal gelijk en tóch anders

ALLEMAAL GELIJK EN TÓCH ANDERS.…..

Soms maak je een periode mee dat het vanzelfsprekende niet meer zo vanzelf spreekt. Dat kan je op allerlei momenten in je leven overkomen.

ADVIES

Goed van start is half op weg

Goed van start is half op weg.

Bedrijven en instellingen hebben met een zekere regelmaat behoefte om een externe deskundige te betrekken in hun eigen processen.

Ruben Venema

Accountmanager bij STILL BeNeLux

Het was interessant om mee te maken hoe Luuk met kennis en creativiteit, de gecoachte zelf het inzicht leert te krijgen die hij of zij nodig heeft. Dit doet hij op geheel eigen wijze toegepast op de persoon zelf (personal approach). Leerzaam, soms confronterend en uiterst effectief, waar ik veel aan heb gehad en nog steeds veel aan heb. Het coachen is laagdrempelig om mee te beginnen en wordt op een ontspannen wijze toegepast. Een echte aanrader voor iedereen.

Arnout De Leeuw

Hogeschoolhoofddocent (HHD) HBO-Rechten at Chr. Hogeschool Windesheim

Luuk heeft voor ons een uitstekende teambuildingsactiviteit georganiseerd. In een goede sfeer zijn we nader tot elkaar gekomen en hebben punten ontdekt waar we verder mee aan de slag kunnen gaan.

Yvette Spijkstra

Ervaringsdeskundige Eetstoornissen| Psychomotorisch therapeut | Eigenaar Yvette voor Jou

Luuk is doortastend, weet de juiste vragen te stellen en is zeer bedreven in zijn vak. Hij legt snel de vinger op de zere plek en heeft ook snel door wanneer je een antwoord geeft wat niet het 'echte' antwoord is. Ook geeft hij leerzame huiswerkopdrachten mee. Ik raad Luuk van harte aan wanneer je op zoek bent naar een coach! 

Ton Zondervan

Hoofddocent & onderzoeker Christelijke Hogeschool Windesheim

Luuk helpt me als coach bij het zoeken naar manieren om in mijn drukke werk goed 'gevoed' te blijven. Luuk weet zakelijke en persoonlijke (inclusief spirituele) aspecten van mijn thematiek goed met elkaar te verbinden, en helpt me echt vooruit. Daardoor kan ik mijn talenten nog beter inzetten.

Peter R.O.Chr. van Helsdingen

Manager Bedrijfsvoering, onderwijsdomein Bewegen & Educatie at Hogeschool Windesheim

Luuk is met humor en persoonlijke aandacht een zeer prettige gesprekspartner en coach. Hij weet uitstekend op de juiste knoppen te drukken: sturend en scherp waar nodig, maar ook ruimte gevend en altijd attent luisterend om het beste uit de coachee te halen. Hij kent de organisatie waarin ik werkzaam ben goed en kan daardoor snel tot de kern van de coachvraag komen.

Ynte van der Meer

manvantweemetertien

Luuk Sietsma is een coach met humor en diepgang. Als opleidingsmanager heb ik Luuk leren kennen als een effectieve coach, die werkt vanuit een sterke persoonlijke en individuele relatie. 't Lukt met Luuk!

Frank Hielckert

Business Coach Duurzame Inzetbaarheid | Health Manager | Leefstijlcoach

Tijdens mijn coaching heeft Luuk mij op een plezierige wijze weten mee te nemen in de reis naar mijn keuze voor ondernemerschap. Luuk heeft mij weten te confronteren met mijn gevoel waardoor ik op een andere wijze ging kijken naar mijn keuze mogelijkheden. Hierdoor heb ik bewuster keuzes kunnen maken welke dichter bij mijn eigen gevoel staan. Luuk zorgt ervoor dat je ‘Kwaliteit’ en ‘Talent’ gaat verbinden om het maximale uit jezelf te halen.

Marchien Timmerman

Teamleider en Docent bij Windesheim Opleidingen Theologie & Trainer presentie bij Stichting IDO Lelystad

Luuk's coaching op m'n weg van heroriëntatie in werk/leven, kenmerkte zich steeds door aansluiting en emphatie bij heden, als ook door uitdaging en confrontatie: steeds toekomstgericht. Creatieve bijdrage aan vernieuwing balans voelen, denken, handelen. De unieke combinatie van humor, alertheid, ruimte en structuur leveren steeds weer een weldadige plek om te leren en voor persoonlijke groei. Ik kom met plezier nog eens terug in Heino! 

AAN DE SLAG MET KWATALENT?!

Neem direct contact op om aan de slag te gaan met coaching, training en/of advies.